Vzdělávací kurzy pro pedagogy a studenty 2023

Jak nejrychleji a nejlépe napsat maturitní testy, praktické procvičování, zkušební testy, jak zvládnout psychickou zátěž a nervozitu u zkoušky,...

S námi maturitu zvládnete!

 • Příprava na didaktický maturitní test z českého jazyka  - 8 lekcí/90 min. - 1 600 Kč/osoba, max. 15 studentů, každé úterý od 7. 2. 2023
 • Jak porozumět didaktickému maturitnímu testu z českého jazyka - 3 hodiny - 1200 Kč/osoba, max. 15 osob

 • Termíny: začátek v 15.30

 • 9. 2. , 17. 2. , 27. 2., 1. 3. 2023 

 • minimální počet účastníků - 6 


Od února 2023 nabízíme pro studenty:

Příprava na didaktický maturitní test z českého jazyka

Chcete se zorientovat ve struktuře a obsahu maturitního testu z českého jazyka? Chcete si ověřit, kde jsou v češtině Vaše silné a slabé stránky? Chcete si osvojit a zautomatizovat postup při práci s maturitním testem z českého jazyka? Pak je tato přípravka pro Vás.

V rámci přípravky se seznámíte:

 • se skladbou maturitního testu
 • s typy testových úloh používanými v maturitním testu
 • s oblastmi, které maturitní test prověřuje

V rámci procvičování testových úloh z jednotlivých oblastí českého jazyka si ujasníte:

 • co vám v češtině jde a nejde
 • na co je třeba se ještě zaměřit
 • na kterých úlohách můžete získat potřebné body
 • u kterých úloh můžete zbytečně ztratit čas i body

V rámci práce se cvičnými testy:

 • si osvojíte strategii práce s textem a návaznými testovými úlohami
 • si ověříte správnost řešení testových úloh
 • si zautomatizuje porozumění zadání i 5 typům testových úloh používaných v maturitním testu

Od února 2023 nabízíme pro pedagogy: 

Jak porozumět didaktickému maturitnímu testu z českého jazyka

Zamýšlíte se nad otázkou, jak pomoci Vašim žákům, aby se snáze zorientovali ve struktuře a obsahu maturitního testu z českého jazyka? Na semináři se seznámíte se skladbou maturitního testu, dílčími typy testových úloh a jejich znaky, maximálním bodováním a oblastmi, jež test prověřuje. Dále si vyzkoušíte tvorbu testových úloh z vybraného textu tak, abyste si mohli krátké cvičné testy sami podle potřeby sestavovat.

Lektorka Mgr. Vlasta Tobolíková je spoluautorkou středoškolských učebnic a cvičebnic českého jazyka a komunikační výchovy, literatury a cvičných maturitních testů z českého jazyka nakladatelství Didaktis v letech 2007-2018.

Výuka probíhá v učebnách Monty School, Španielova 3, Ostrava - Poruba.