Zkoušky z angličtiny Cambridge English

Zkoušky se konají vždy v květnu a červnu, na vyžádání během celého roku. Úroveň zkoušky vám doporučí lektor. Přihlášky přijímáme nejpozději 2 měsíce před termínem. 

Termíny Cambridge English 2024:

přihlášky posílejte do 

 • 1.3. YLE preA1 Starters 1500 Kč - termín zkoušky: 26.4.
 • 1.3. YLE A1 Movers 1700 Kč - termín zkoušky: 26.4.
 • 20.3. B1 Preliminary for Schools computer based 3200 Kč- termín zkoušky: 30.4.
 • 20.3. B2 First for Schools computer based 4800 Kč - termín zkoušky: 3.5.
 • 30.4. C1 Advanced computer based 5000 Kč - termín zkoušky: 16.5.

V oblasti cizích jazyků se definuje šest kategorií podle úrovně znalosti cizího jazyka. Jsou to kategorie A1, A2, B1, B2, C1, C2. Jednotlivé kategorie zohledňují úroveň komplexního zvládnutí jazyka studentem na všech úrovních (poslechu, čtení, schopnosti konverzace a kvality písemného projevu).   

Cambridge English - Young Learners

 • Zkoušky Young Learners jsou určeny žákům prvního a druhého stupně základních škol. Zkoušky umožňují hravou a motivační formou získávat zkušenost a pomáhají v osvojení anglického jazyka.
 • Zkoušky Young Learners (YLE) jsou k dispozici ve třech úrovních - Pre A1 Starters, A1 Movers a A2 Flyers.
 • Testy spolehlivě měří dovednosti žáků ve všech částech - v poslechu, psaní i mluveném projevu.
 • Jsou vyvinuty tak, aby testování poskytovalo současně i zábavu - děti při testech získávají "erby", které jsou odměnou za jejich dovednosti.

Cambridge English for Schools

 • A2 Key - neboli Key English Test (KET) je zkouškou nejnižší úrovně všeobecné angličtiny ze skupiny cambridgeských zkoušek. Dokládá, že ovládáte základy angličtiny a že jste schopni se dorozumět v každodenních situacích.
 • B1 Preliminary dokládá, že jste schopni komunikovat v angličtině v každodenních praktických situacích.
 • B2 First dokazuje, že dokážete hovořit a psát anglicky na takové úrovni, abyste mohli pracovat nebo studovat v anglicky mluvícím prostředí.
 • Zkoušky se skládají ze tří částí. Ve stejný den vykonáte čtení a psaní plus poslech. Ústní část zkoušky se může pořádat v jiný den. Koná se za účasti dvou zkoušejících a jednoho dalšího kandidáta.
 • Zkoušky for Schools se zaměřují na zájmy a zkušenosti dětí ve školním věku a studentů středních škol, mohou nahradit maturitu z angličtiny, získáváte plusové body při přijímacím řízení na VŠ.

Cambridge English akademická úroveň

 • C1 Advanced neboli Cambridge Advanced Certificate in English (CAE) je kvalifikace vhodná pro ty, kdo chtějí pracovat a studovat v zahraničí a směřují svoji kariéru do oblasti vyžadující znalost anglického jazyka.
 • C2 Proficiency neboli Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE). Tato kvalifikace prokazuje, že jste schopni angličtinu plynule používat ve složitých výzkumných, akademických a profesních situacích. Jedná se o nejvyšší úroveň v rámci cambridgeských jazykových zkoušek. 

Jazykové zkoušky 

Němčina

 • Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 je zkouška z němčiny, určená pro děti a mládež ve věku od 10 do 16 let. Potvrzuje zcela jednoduché jazykové znalosti a odpovídá prvnímu stupni (A1) šestistupňové kompetenční škály Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).

 • Goethe-Zertifikat A2 je zkouška z němčiny pro dospělé. Předpokládá základní jazykové znalosti.

 • Goethe-Zertifikat B1 je zkouška z němčiny, určená pro mládež a dospělé. Tato zkouška dokládá schopnost samostatného užívání německého jazyka.

 • Goethe-Zertifikat B2 je zkouška z němčiny pro mládež a pro dospělé.Tato zkouška dokládá pokročilou jazykovou úroveň.

 • Goethe-Zertifikat C1 je zkouška z němčiny, určená pro dospělé. Potvrzuje vysoce pokročilou jazykovou úroveň.

Španělština

 • Zkoušky pro mládež: DELE A1 a DELE A2/B1

  Jsou určeny studentům španělštiny ve věkovém rozmezí 11 až 17 let (18 let pouze pokud se jedná o středoškolské studenty) a jsou přizpůsobeny prostředí, reáliím a situacím, které jsou pro tutu věkovou skupinu charakteristické. Průběh zkoušek je stejný jako u dospělých uchazečů.

  Výhodou zkoušky DELE A2/B1 pro mládež je, že prostřednictvím jediné přihlášky ke zkoušce je možné se zapsat na obě úrovně. Uchazeč tedy na základě dosažených výsledků může obdržet diplom DELE úrovně B1 nebo úrovně A2. Jedná se o zkoušku přizpůsobenou mládeži.

 • Vydává je španělské Ministerstvo školství a odborného vzdělávání jeho jménem je předává Instituto Cervantes Praha.

Maturitní a přijímací zkoušky

 • Připravíme tě na maturitní zkoušku z češtiny, angličtiny, němčiny nebo španělštiny v individuálním kurzu
 • Chceš studovat cizí jazyky na univerzitě u nás nebo v zahraničí? Pomůžeme ti s jazykovou přípravou k přijímací zkoušce na jakoukoli vysokou školu.

Ověření jazykové úrovně 

Nejsi si jistý/á svojí jazykovou úrovní? Otestujeme tě a doporučíme ti úroveň zkoušky, ukážeme ti tvá slabá místa, doporučíme materiály k procvičování a společně se pokusíme dosáhnout maximální možné úrovně v daném časovém limitu.

Není čeho se bát, my jsme profíci s pozitivním přístupem.

Jazykové zkoušky je možno skládat v papírové formě nebo online na počítači!